Forbrukerentreprise

Her kan du kontakte oss

Hvem er vi?

Nettstedet er utviklet av og holdes oppdatert av partner og advokat Bent S. Kverme i
Langseth Advokatfirma DA. 

«Målet med denne hjemmesiden er å skape forståelse for hva som må gjøres for å gjennomføre forbrukerentrepriser på en trygg og god måte for de involverte samtidig som det ikke over-kompliseres.

Det er viktig å velge enkle og kjente regler, for å unngå at reglene i seg selv skaper problemer»

Langseth Advokatfirma DA består av ca. 20 partnere og 10 ansatte advokater / fullmektiger. 

Selskapet tilbyr juridisk og prosessuell råd og veiledning innen de aller fleste fag små og mellomstore bedrifter og enkeltpersoner trenger bistand i. Se mer på www.langsethadvokat.no

 

Hvem bruker oss?

Vi bistår kunder over hele landet. Vi bistår utbyggere, ferdighuskjeder, entreprenører, rådgivere, meglere og forbrukere. Både de som skal planlegge og bygge, eller som på en eller annen måte er involvert i salg eller kjøp av nye boliger eller hytter,  

Vi bistår de som er involvert i vedlikehold, oppussing, rehabilitering eller arbeid på eksisterende bolig, hytte eller annen eiendom som eies av privatpersoner. 

 Vi bistår også borettslag og sameier selv om det strengt tatt ikke er forbrukerentrepriser. For borettslag og sameier tilbyr vi bistand i planleggingsfasen, for å komme riktig ut fra start, i gjennomføringsfasen, sluttfasen og ved tvisteløsning. 

Vi bistår også selgere og kjøpere av brukte boliger og fritidsboliger. 

 

Hva tilbyr vi?

Omtrent halvparten av vår tid går med til tvisteløsning. Det vil si bistand med å forberede – og gjennomføre forhandlinger, samt prosedyre for tingrett og lagmannsrett.

Vi brukes også i planleggingen av kontraktstruktur og kontraktsvilkår, i alt bygging av nye boliger og fritidsboliger / hytter, og vedlikehold, oppussing, rehabilitering eller arbeid på eksisterende bolig, hytte eller annen eiendom, eksempelvis murer, veier, broer, brygger, grøntanlegg, garasjer, etc.

Vi tilbyr kurs, løpende rådgivning og opplæring og vi følger gjerne prosjektene fra start til mål.

Du kan gjerne ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Vår betalte bistand starter først når vi er enige om det.

 

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe. Vår betalte bistand starter først når vi er enige om at vi tar på oss et oppdrag. 

Er du allerede havnet i en tvist, kan du finne generelle tips og råd her, men vi anbefaler alltid å kontakte advokat i slike situasjoner. Alle tvister er unike og må vurderes og håndteres etter en konkret vurdering.