Prosjektsalg av ny bolig, avtalen mellom utbygger og entreprenøren

Har du en tomt og skal bygge flere boliger for salg til forbrukere, må du bestemme deg for hvem du vil samarbeide med gjennom prosjektet, hvilke kontrakter du trenger og hva kontraktene skal regulere. Her kommenterer vi det viktigste du må få inn i avtalen med entreprenørene. 1 Avtalen mellom utbygger og entreprenørene Med mindre […]

Avtaler du må inngå ved prosektsalg

Avtale om ny bolig

Avtalene/kontraktene må du inngå før prosjektet starter Er du utbygger, har kjøpt en tomt og skal bygge flere boliger for salg til forbrukere, bør du allerede ha tenkt gjennom hvilke kontrakter du trenger, med hvilke aktører, og hva kontraktene skal regulere. Vi vil her kommentere noe av det viktigste du må tenke på. 1         Prospekt […]

Salg og kjøp av prosjekterte boliger

Prosjektsalg bolig

Utfordringer ved salg og kjøp av prosjekterte boliger Markedet for å bygge boliger på tomter som forbruker selv har skaffet tilveie blir stadig mindre i og rundt de store byene. Samtidig ønsker mange å bo i og rundt byene. Dette presser frem bygging av boliger på tomter utbygger selv har funnet. Utbygger må velge om […]