Tvisteløsning / rettsaker

Er du blitt uenig med din avtalemotpart og dere ikke klarer å enes om en løsning, sier vi gjerne at dere er i en tvist. Tvister bør selvsagt løses, og om nødvendig ved hjelp av rettsaparatet. Hvilken løsning du oppnår avhenger av hvordan situasjonen håndteres fra starten av og hvordan du forbereder og gjennomfører forhandlinger […]