Bruk Standardformularer

1     Bruk standardformularer Det er lurt å ta utgangspunkt i et standard avtaleformular som igjen viser til et sett med kontraktsvilkår og håndverkertjenesteloven. Deretter kan man velge bort og legge til vilkår slik at avtalen til slutt er tilpasset de ønsker og behov partene har og blir enige om å ta med i avtalen. Ukritisk […]

Prosjektsalg av ny bolig, avtalen mellom utbygger og entreprenøren

Har du en tomt og skal bygge flere boliger for salg til forbrukere, må du bestemme deg for hvem du vil samarbeide med gjennom prosjektet, hvilke kontrakter du trenger og hva kontraktene skal regulere. Her kommenterer vi det viktigste du må få inn i avtalen med entreprenørene. 1 Avtalen mellom utbygger og entreprenørene Med mindre […]

Prosjektsalg av boliger

Prosjektsalg bolig

Er du utbygger eller forbruker og skal planlegge bygging av en eller flere boliger, er det en rekke forhold du bør tenke gjennom før du signerer på første kontrakt. Her kan du lese om noen av dem. Utbyggere som skal bygge flere boliger, må åpenbart gjennom en lenger sjekkliste, enn en forbruker som bare skal […]

Forbrukerkjøp vs forbrukerentrepriser vs næringskontrakter

Salg prosjektert bolig

Hva er forskjellen på næringsentrepriser og forbrukerentrepriser? Entreprisekontrakter kan sorteres i 2 grupper, næringsentrepriser og forbrukerentrepriser. Næringsentrepriser kjennetegnes ved at begge parter i kontrakten opptrer som næringsdrivende. Forbrukerentrepriser kjennetegnes ved at den ene part i hovedsak er næringsdrivende og den andre part i hovedsak er privatperson. Er det snakk om en forbrukerentreprise, kommer automatisk enten […]