Her kan du få kurs

Vi anbefaler internkurs der du holder til

Sender du noen få ansatte på kurs, vil kunnskapen de får i begrenset grad bli overført til de andre i bedriften. Flytter vi kurset inn i din bedrift, kan flere i bedriften delta på kurset og til en langt rimelige kostnad pr. hode. Flere får tilgang på kunnskapen, det er lettere å stille spørsmål  og diskutere ulike temaer din bedrift lurer på. 

Internkurs gir vesentlig høyere utbytte en eksterne kurs. 

Vi anbefaler internkurs og vi tilbyr slike kurs over hele landet. Kurset kan også gjennomføres via videolink. 

Kurs i forbrukerentreprise

Kurs i prosjektsalg nye boliger

Dette kurset er spesielt tilpasset dere som bygger flere boliger på en gang, og selger boligene før de er ferdig bygget. Det kan være alt fra noen få boliger til store prosjekter med hundrevis av boliger.

I slike prosjekter blir ofte mange parter involvert, flere kontrakter som skal inngås, og alt må settes opp på en slik måte at dersom det oppstår konflikt har dere klare regler som fordeler ansvar og plikter for alle involverte.

Vi tar utgangspunkt i reglene i Bustadoppføringslova og NS 8417 / NS 8415, og legger til reglene som er tatt inn i Byggeblankett 3427 til Norsk Standard. Dette er ikke en standard vi anbefaler brukt i slike prosjekter, men vi ser at mange bruker den og kommenterer den på kurset.

Temaer som dekkes på kurset 

Generell innledning 

Overordnet perspektiv på en normal prosjektorganisering, og de behov for regler organiseringen utløser.
Overordnet perspektiv på forholdet mellom Bustadoppføringslova og NS 8417 og NS 8415.

Sondringen leveransebeskrivelsen, prosjektering og utførelse
Utførelsesentreprise eller totalentreprise
Entreprenørens omsorgsforpliktelse

Forbrukerens leveringsforpliktelse 
Tilvalg
Betaling
Annen medvirkning

Utbyggers leveringsforpliktelse
Utbyggers prosjektering
Utbyggers utføring

Entreprenørens leveringsforpliktelse
Entreprenørens eventuelle prosjektering
Entreprenørens utføring
Tilvalg
Annen medvirkning

Gjennomføring av prosjektet, arbeidene mm
Forsikring og garanti i alle ledd
Tilvalgsprosessen
Møter
Lojalitet og samarbeid
Helse, miljø og sikkerhet

Endringer og varslingsreglene
Forbrukerens endringskompetanse
Tilvalgsprosessen
Utbyggers plikt til å utføre endringer
Entreprenørens plikt til å utføre endringer
Varslingsreglene
Vederlagsjusteringen

Vederlag og betaling
Forbrukerens betaling, fakturering a-konto, § 47 garanti
Utbyggers betaling til entreprenør, fast pris, fakturering a-konto
Innestående
Sluttfaktura
Endringer og tillegg

Overtakelse
Forberedelsene til overtakelse
Overtakelsesforretningen og overtakelsesprotokoll

Reklamasjon og mangler
Forhold oppdaget under overtakelsen
Forhold oppdaget senere
Reklamasjon i alle ledd

Hvordan håndtere tvistene

Kursmateriell: Det blir utdelt kursmateriale som en PDF fil.

Kurs i Bustadoppføringslova og Håndverkertjeneste-loven

Målet med kursene er å forklare alle grunnleggende regler du må kunne for å gjennomføre en forbrukerentreprise på en enkel, god og trygg måte for begge parter. Vi legger vekt på å forenkle det som kan oppfattes som komplisert og forklare hvordan du kan bygge opp en god avtale / kontrakt som minimerer sannsynligheten for tvister.

Vi tar selvsagt utgangspunkt i reglene i Bustadoppføringslova og Håndverkertjenesteloven, og legger til reglene som er tatt inn i byggblankettene til Norsk Standard, Byggeblankett 3425, 3426, 3527 etc, samt 3501 og 3502.

Kurset er spesielt tilpasset de som stadig inngår avtaler om bygging av ny bolig eller hytte, eller utfører vedlikeholdsarbeider og tilbygg til slike bygg.

Temaer som dekkes på kurset

Generell innledning 
Sondringen leveransebeskrivelsen, prosjektering og utførelse
Utførelsesentreprise eller totalentreprise
Entreprenørens omsorgsforpliktelse

Forbrukerens leveringsforpliktelse
Det fysiske arbeidsunderlaget
Betaling
Annen medvirkning

Entreprenørens leveringsforpliktelse
Entreprenørens eventuelle prosjektering
Entreprenørens utføring
Annen medvirkning

Gjennomføring av prosjektet, arbeidene mm
Forsikring og garanti
Møter
Lojalitet og samarbeid
Helse, miljø og sikkerhet

Endringer og varslingsreglene
Forbrukerens endringskompetanse
Entreprenørens plikt til å utføre endringer
Varslingsreglene
Vederlagsjusteringen

Vederlag og betaling
Avtalt fast pris, fakturering a-konto
Innestående
Sluttfaktura
Endringer og tillegg

Overtakelse
Forberedelsene til overtakelse
Overtakelsesforretningen

Reklamasjon og mangler
Forhold oppdaget under overtakelsen
Forhold oppdaget senere
Reklamasjon

Hvordan håndtere tvistene

Kursmateriell: Det blir utdelt kursmateriale som en PDF fil.

Kontakt oss for kurs

Vi arrangerer kurs i egne lokaler eller ute hos kunden. Pris avtales for hvert kurs, avhengig av antall deltakere og hvor kurset gjennomføres. Vi gjennomfører også kurs digitalt.

Her kan du lese våre artikler

Vi legger stadig ut nye artikler om ulike temaer. Dersom du ikke med en gang ser det du leter etter , anbefaler vi at du bruke søkefunksjonen. Det gir erfaringsmessig raskt svar. Finner du ikke svarene du leter etter, kan du ta kontakt med oss. Kontakt   

Avslutning av håndverkertjenester

1         Avslutning av arbeidene, overlevering, oppgjør og garantier 1.1         Overtakelsesforretning Hvtjl. har ikke bestemmelser om overtakelsesforretning slik vi kjenner det fra systemene innen Norsk Standard

Les mer »

Avtaleperioden

1         Avtaleperioden – kontraktsadministrasjon 1.1         Oppfølging av forpliktelser i avtalen Alt for ofte ser vi at avtaler blir lagt i skuffen og glemt i avtaleperioden.

Les mer »

Forsinkelse hos forbrukeren

Entreprenørens rettigheter når forbruker er forsinket Vi har i en annen artikkel kommentert forbrukerens rett til å holde tilbake hele eller deler av betalingen når

Les mer »

Forbrukerens avbestilling

Forbrukerens rett til å avbestille hele eller deler av oppdraget Det er et grunnleggende prinsipp i entreprisekontrakter at oppdragsgiver har adgang til å avbestille tjenesten

Les mer »

Håndverkerens erstatningsansvar

Forbrukerens krav ved håndverkerens forsinkelse og mangler Leverer håndverker en forsinket eller mangelfull ytelse, får forbrukeren rett til å rette ulike krav mot entreprenøren. Men

Les mer »

Forbrukerens krav som følge av mangler

Tilbakehold, retting, prisavslag, heving og erstatning Leverer håndverker en mangelfull tjeneste kan forbrukeren fremme ulike krav mot håndverkeren, forutsatt rettidig reklamasjon. Håndverkertjenesteloven §§ 21, 22,

Les mer »

Reklamasjon og foreldelse

Håndverkertjenesteloven § 22 En forutsetning for at forbruker skal kunne kreve noe av håndverkeren på grunn av en forsinkelse eller mangel, er at forbruker sender

Les mer »

Her finner du mer informasjon