Et kompetansesenter for forbrukerentrepriser

Sidene er under oppbygging, mer innhold kommer.

Her kan ferdighuskjeder, utbyggere, entreprenører, rådgivere og forbrukere lese om lover og regler, avtaler og kontrakter, best praksis, og få tips og råd om forbrukerentrepriser: Det vil si avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere (privatpersoner) om bygge eller anleggsoppdrag. 

Vi forsøker å dekke alt fra planlegging og bygging av ny bolig eller

 fritidsbolig, graving, sikring, tilbygg, vedlikehold, oppussing og restaurering av boliger og hytter.

Du kan også lese om reglene rundt salg og kjøp av prosjekterte boliger, der utbygger selger flere boliger/leiligheter på samme tomt.  

Når bustadoppføringslova ble laget, var nok hovedfokuset på de enkle avtalene hvor en entreprenør og en forbruker inngikk avtale om bygging av en ny bolig eller fritidseiendom, eller mindre avtaler i tilknytning til dette.

Senere har loven blitt justert for å ta høyde for de mange variantene vi ser i praksis, eksempelvis kjøpe av tomt med byggeklausul, salg av ny bolig rett etter at den er ferdig, kjøp av boliger i eierseksjonssameier og borettslagsleiligheter. 

Svært mange boliger kjøpes i dag mens de fortsatt ligger på tegnebrettet. Vi kaller det kjøp eller salg av prosjektert bolig.

 

Kjøp og salg av prosjekterte boliger skiller seg mye fra bygging av enkeltstående boliger eller hytter. Bustadoppføringslovas regler gjelder uendret, men det er flere parter involvert og det er mye partene må tenke på og avtale som ikke følger av loven. 

Det er en del prosedyrer som bør følges for at handelen blir mest mulig trygg for både kjøper, utbygger og entreprenører. Disse prosedyrene bør beskrives og reguleres i avtalene.

Derfor har vi skilt ut disse prosjektene fra de andre forbrukerentreprisene. 

Utbygger

Les mer om:

Prosjektgjennomføring

Løpende rådgivning

Entreprenør

Les mer om:

Kontrakt

Forsinkelse

Overtakelse og sluttoppgjør

Mangler

Løpende rådgivning

Forbruker

Les mer om:

Forsinkelse

Overtakelse og sluttoppgjør

Mangler

Løpende rådgivning

Her kan du lese om regler, best praksis, tips og råd knyttet til enkle avtaler hvor en entreprenør og en forbruker inngikk avtale om bygging av en ny bolig eller fritidseiendom, eller mindre avtaler i tilknytning til dette.

Det aller meste vil være regulert på en god måte i Bustadoppføringslova, men det er fortsatt flere forhold partene bør huske på, ta stilling til og regulere i avtalene. 

Entreprenør

Les mer om:

Utarbeiding av kontrakter og salgsmateriale

Prosjektgjennomføring

Løpende rådgivning

Forbruker

Les mer om:

Planlegging av prosjektet

Forsinkelse

Mangler

Overtakelse og sluttoppgjør

Løpende rådgivning

Avtaler mellom en forbruker og entreprenør om utføring av et bygg eller anleggsarbeid, og som ikke faller inn under Bustadoppføringslova, blir automatisk regulert av Håndverkertjenesteloven. Det fine med dette er at partene da slipper å avtale en lang rekke kontraktsvilkår selv. De kan støtte seg på reglene i loven i stedet. 

Men heller ikke Håndverkertjenesteloven har alle reglene partene trenger i sine avtaler. Det er typisk hva entreprenøren skal levere, når og til hvilken pris. Dette og mer kan du lese om nedenfor.  

Les gjerne våre artikler

Planlegger du å bygge og selge eller kjøpe prosjekterte boliger. Da er det flere viktige ting å huske på. For eksempel kontraktstruktur mellom entreprenører, leverandører, utbygger og forbruker,  kontraktsvilkårene og tilvalgslister, hensiktsmessige regler for overtakelser og sluttoppgjør. Slike prosjekter har andre utfordringer enn kontakter om bygging av en enkel bolig.

Skal du bygge ny bolig eller hytte og deltar i prosessen fra tidlig i planleggingsfasen til ferdig bolig eller hytte. Da kan du her lese om hva du må tenke på, hva du må få inn i avtalen, hva du kan forvente av den andre part, kort og godt råd og tips om hvordan du kan gjennomføre slike avtaler på en trygg måte.

En skigard varer ikke evig, det gjør heller ikke andre bygg eller anlegg. De må vedlikeholdes, pusses opp og ikke sjelden er det aktuelt å legge til bygningsdeler. Er bygget vernet må det restaureres. Slikt arbeid på en eiendom en forbruker eier reguleres normalt av Håndverkertjenesteloven.  Les mer om tips og råd for å gjennomføre slike prosjekter på en trygg måte.

Her kan du lese om de enkelte reglene i Bustadoppføringslova samt tips og råd om hvordan du best forholder deg til
reglene.

Her kan du lese om de enkelte reglene i Håndverkertjenesteloven samt tips og råd om hvordan du best forholder deg til reglene.

Har du vært uheldig og havnet i en tvist, er det viktig at du gjør de riktige grepene raskt. Gjør du det på riktig måte øker du sannsynligheten for å unngå dyr rettsak.

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.