Kontakt oss

Ønsker du å kontakte oss?  

Du kan likevel ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe. 

Vår betalte bistand starter først når vi er enige om at vi tar på oss et oppdrag. 

Om oss

Vi har i mange år bistått ferdighuskjeder, enkeltbedrifter og kjøpere av boliger og fritidsboliger. Vi hjelper til med planlegging og gjennomføring av boligprosjekter, tvisteløsning (rettsaker), løpende rådgivning og kurs.

Vi stiller med spisskompetanse på anskaffelser, plan og bygningsrett, entrepriserett, herunder forbrukerentrepriser og bygg og anleggskontrakter mellom profesjonelle aktører. 

Forbrukerentreprise er et av våre viktigste satsningsområder, hvor vi særlig fokuserer på prosjektsalg av nye boliger, og ferdighuskjeder. Vi bistår også forbrukere. Vi arbeider også mye med håndverkertjenesteloven og alt som har med tilbygg, oppgradering, oppussing, vedlikehold av eksisterende boliger, garasjer etc. 

Vi bistår også borettslag og sameier selv om det strengt tatt ikke er forbrukerentrepriser. For borettslag og sameier tilbyr vi bistand i planleggingsfasen, for å komme riktig ut fra start, i gjennomføringsfasen, sluttfasen og ved tvisteløsning. Vi er spesielt opptatt av å unngå at rollene byggeleder og prosjekterende blandes sammen noe som dessverre skjer alt for ofte.  

Vi  har som mål å være en av de mest sentrale aktørene innen vårt fagområde. Vi følger vi med på utviklingen, skriver relevante artikler, deltar på arrangementer og høster hver eneste dag mer erfaring som øker verdien av vår bistand til våre kunder. 

Best bistand får du alltid fra de som vet hva de snakker om. 

Vi står klar til å hjelpe også deg.