Forbrukerkjøp vs forbrukerentrepriser vs næringskontrakter

Salg prosjektert bolig

Hva er forskjellen på næringsentrepriser og forbrukerentrepriser? Entreprisekontrakter kan sorteres i 2 grupper, næringsentrepriser og forbrukerentrepriser. Næringsentrepriser kjennetegnes ved at begge parter i kontrakten opptrer som næringsdrivende. Forbrukerentrepriser kjennetegnes ved at den ene part i hovedsak er næringsdrivende og den andre part i hovedsak er privatperson. Er det snakk om en forbrukerentreprise, kommer automatisk enten […]

Forsinkelse hos håndverkeren

Forsinkelse håndverker

1         Når foreligger det forsinkelse? Dersom håndverkeren, pga. av forhold han selv har risikoen for, oversitter avtalt frist for arbeidets ferdigstillelse eller arbeidet går utover det som anses som rimelig og normal tid i forhold til det som er vanlig for lignende håndverkertjenester, foreligger det en forsinkelse, se § 10(2). Det foreligger også forsinkelse dersom […]

Entreprenørens ytelse

Håndverkerens ytelse

1         Kravene til jobben som skal utføres I utgangspunktet skal partene i avtalen beskrive og regulere det arbeidet entreprenøren skal utføre, levere av ytelse. I praksis er en uttømmende beskrivelse av jobben den beste forsikring partene har mot tvister. Vi kan ikke her gå gjennom hvordan alle jobber bør beskrives, til det er variasjonene for […]

Avslutning av håndverkertjenester

1         Avslutning av arbeidene, overlevering, oppgjør og garantier 1.1         Overtakelsesforretning Hvtjl. har ikke bestemmelser om overtakelsesforretning slik vi kjenner det fra systemene innen Norsk Standard og Bustadoppføringslova. Partene kan avtale å gjennomføre overtakelsesforretning, men er ikke forpliktet til det. Alle bygg og anleggsarbeider bør overtas med en overtakelsesforretning Overtakelsesforretning betyr at partene besiktiger arbeidene, håndverker […]

Avtaleperioden

1         Avtaleperioden – kontraktsadministrasjon 1.1         Oppfølging av forpliktelser i avtalen Alt for ofte ser vi at avtaler blir lagt i skuffen og glemt i avtaleperioden. Det er farlig. La avtalen, og særlig beskrivelsen av arbeidet som skal utføres ligge fremme, kontroller utførelsen opp mot beskrivelsen og ha tett dialog gjennom avtaleperioden. Avtalen, særlig beskrivelsen av […]

Planlegging

Av

1       Før avtale inngås – forarbeidet 1.1     Selve avtaleinngåelsen Det er viktig å mestre det å inngå avtaler. Gode håndverkerbedrifter er stort sett dyktige til dette. De har fokus på avtaleinngåelsen, de sikrer seg balanserte avtaler, bruker skriftlige tilbud, ordrebekreftelser,  avtaleformularer mm. Endringer, tillegg eller annet bekrefter eller avtaler de kort, enkelt og skriftlig. Dette […]

Forsinkelse hos forbrukeren

Forsinkelse håndverker

Entreprenørens rettigheter når forbruker er forsinket Vi har i en annen artikkel kommentert forbrukerens rett til å holde tilbake hele eller deler av betalingen når håndverkeren ikke gjør jobben sin. På samme måte har entreprenøren rett til å holde tilbake sin ytelse dersom forbruker ikke oppfyller sine plikter etter avtalen. Her kan du lese mer […]

Forbrukerens avbestilling

Avbestilling

Forbrukerens rett til å avbestille hele eller deler av oppdraget Det er et grunnleggende prinsipp i entreprisekontrakter at oppdragsgiver har adgang til å avbestille tjenesten mot å betale avbestillingserstatning (gebyr) til entreprenøren. Prinsippet er videreført i hvtl. Håndverkertjenesteloven §§ 39 og 40 Avbestillingsretten § 39 Forbrukeren har etter § 39 rett til å avbestille oppdraget […]

Forbrukerens ytelse, pris og annen medvirkning

Hvor mye skal forbrukeren betale Noe av det viktigste partene må huske å avtale er prisen. Likevel er det påfallende mange som unnlater å avtale prisen, og satser på at den kan bli fastsatt etter at jobben er utført. Her ser vi kort på reglene som gjelder når partene ikke har avtalt pris. Vi kommenterer […]

Håndverkerens erstatningsansvar

Forbrukerens krav ved håndverkerens forsinkelse og mangler Leverer håndverker en forsinket eller mangelfull ytelse, får forbrukeren rett til å rette ulike krav mot entreprenøren. Men det er viktig å håndtere slike prosesser på rett måte. Håndverkertjenesteloven §§ 28, 29, 30 OG 31 Erstatningsansvar ved forsinkelse og mangler, §§ 28 og 29 Blir forbruker påført et […]