Artikler

Vi legger stadig ut nye artikler om ulike temaer. Dersom du ikke med en gang ser det du leter etter , anbefaler vi at du bruke søkefunksjonen. Det gir erfaringsmessig raskt svar. Finner du ikke svarene du leter etter, kan du ta kontakt med oss. Kontakt   

Forsinkelse hos håndverkeren

1         Når foreligger det forsinkelse? Dersom håndverkeren, pga. av forhold han selv har risikoen for, oversitter avtalt frist for arbeidets ferdigstillelse eller arbeidet går utover

Les mer »

Entreprenørens ytelse

1         Kravene til jobben som skal utføres I utgangspunktet skal partene i avtalen beskrive og regulere det arbeidet entreprenøren skal utføre, levere av ytelse. I

Les mer »

Avslutning av håndverkertjenester

1         Avslutning av arbeidene, overlevering, oppgjør og garantier 1.1         Overtakelsesforretning Hvtjl. har ikke bestemmelser om overtakelsesforretning slik vi kjenner det fra systemene innen Norsk Standard

Les mer »

Avtaleperioden

1         Avtaleperioden – kontraktsadministrasjon 1.1         Oppfølging av forpliktelser i avtalen Alt for ofte ser vi at avtaler blir lagt i skuffen og glemt i avtaleperioden.

Les mer »

Planlegging

1       Før avtale inngås – forarbeidet 1.1     Selve avtaleinngåelsen Det er viktig å mestre det å inngå avtaler. Gode håndverkerbedrifter er stort sett dyktige til

Les mer »

Her finner du mer informasjon