Kompetansesenter for ferdighuskjeder, utbyggere og forbrukere

Vi tilbyr også bistand ved tvisteløsning, rådgivning og kurs

Her kan du lese om regler, avtaler og kontrakter, best praksis, tips og råd om forbrukerentrepriser, det vil si avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere (privatpersoner) om bygge eller anleggsoppdrag. 

Det vil si alt fra planlegging og bygging av ny bolig eller fritidsbolig, tilbygg, graving, sikring, vedlikehold, oppussing og restaurering. 

Vi ser også på prosjektsalg av nye boliger. Der utbygger selger flere boliger til forbrukere, og trenger kunnskap om regler, avtaler og kontrakter, best praksis om avtalene med forbrukerne og avtalene med entreprenørene / leverandørene. 

Vi skal også legge ut noen nedlastbare huskelister ol som kan være nyttig å ha for hånden dersom du jobber med slike avtaler ofte.

Sidene gikk tapt pga. datateknisk feil. Vi bygger dem nå opp igjen, stein for stein, side for side, enda bedre en før. Håper du kommer innom igjen senere når vi er oppe igjen.

Er du allerede havnet i en tvist, kan du finne generelle tips og råd her, men vi anbefaler alltid å kontakte advokat i slike situasjoner. Alle tvister er unike og må vurderes og håndteres etter en konkret vurdering. 

 

 

Utbygger

Les mer om:

Prosjektgjennomføring

Tvisteløsning

Løpende rådgivning

Entreprenør

Les mer om:

Kontrakt

Forsinkelse

Overtakelse og sluttoppgjør

Mangler

Tvisteløsning

Løpende rådgivning

Forbruker

Les mer om:

Forsinkelse

Overtakelse og sluttoppgjør

Mangler

Tvisteløsning

Løpende rådgivning

Entreprenør

Les mer om:

Utarbeiding av kontrakter og salgsmateriale

Prosjektgjennomføring

Tvisteløsning

Løpende rådgivning

Forbruker

Les mer om:

Planlegging av prosjektet

Forsinkelse

Mangler

Overtakelse og sluttoppgjør

Tvisteløsning

Løpende rådgivning

Entreprenør/Håndverker

Les mer om:

Dokumentmaler og kontrakter

Tvisteløsning

Løpende rådgivning

Her kan du lese mer om

Planlegger du å bygge og selge eller kjøpe prosjekterte boliger. Da er det flere viktige ting å huske på. For eksempel kontraktstruktur mellom entreprenører, leverandører, utbygger og forbruker,  kontraktsvilkårene og tilvalgslister. Slike prosjekter har ofte andre utfordringer enn kontakter om bygging av en enkel bolig.

Skal du bygge ny bolig eller hytte og deltar i prosessen fra tidlig i planleggingsfasen til ferdig bolig eller hytte. Da kan du her lese om hva du må tenke på, hva du må få inn i avtalen, hva du kan forvente av den andre part, kort og godt råd og tips om hvordan du kan gjennomføre slike avtaler på en trygg måte. 

En skigard varer ikke evig, det gjør heller ikke andre bygg eller anlegg. De må vedlikeholdes, pusses opp og ikke sjelden er det aktuelt å legge til bygningsdeler. Er bygget vernet må det restaureres. Slik arbeid på en eiendom en forbruker eier reguleres normalt av Håndverkertjenesteloven  Ler mer om tips og triks for å gjennomføre slike prosjekter på en trygg måte.

Her kan du lese om de enkelte reglene i Bustadoppføringslova samt tips og råd om hvordan du best forholder deg til reglene. 

Her kan du lese om de enkelte reglene i Håndverkertjenesteloven samt tips og råd om hvordan du best forholder deg til reglene.

Har du vært uheldig og havnet i en tvist, er det viktig at du gjør de riktige grepene raskt. Gjør du det på riktig måte øker du sannsynligheten for å unngå dyr rettsak.

Vi følger byggeprosjektene fra A til Å

Planlegging

Kontrakter

Endringer / forsinkelse

Overtakelse

Sluttoppgjør

Her finner du mer informasjon